Spitalul Filişanilor 

Telefon: 0336.100.144 Fax: 0371.621.252 

 contact@spitalulfiliasi.ro

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE

SPITALUL FILISANILOR

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Spitalul Filisanilor are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană.

Spitalul Filisanilor prin intermediul structurilor din organigrama, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Spitalul Filisanilor poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume şi prenume, data nașterii, CNP, cetățenie, serie şi număr act de identitate, precum şi data emiterii şi expirării acestuia, copie CI, adresa de domiciliu, stare civilă, număr de telefon, e-mail, semnătura, sex, locul nașterii, date privind starea de sănătate, etc.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: indeplinirea atributiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv in scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza in interesul persoanei vizate, realizarea programarilor, in cazul obligatiei spitalului de a respecta legile aplicabile si a transmite anumite informatii institutiilor statului, in vederea decontarii serviciilor de catre CNAS, comunicarea cu o persoana nominalizata de pacient, fotografii/video (in cazul prezentarilor din incinta spitalului), pentru asigurarea sigurantei si securitatii dumneavoastra si a bunurilor ce va apartin precum si pentru a asigura siguranta si securitatea angajatilor si bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru indeplinirea scopurilor mai sus mentionate, iar refuzul dvs. determină aparitia dificultatilor in organizarea si furnizarea serviciilor medicale.

Informaţiile înregistrate  sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţi publice centrale/locale, instituţii de învăţământ si educaţie, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 si legislatiei nationale in vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat . Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adrea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: Filiasi, Bld. Racoteanu Nr. 200, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa :

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin fax la numărul 0251 441 234.

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.spitalulfiliasi.ro, secțiunea Informatii->Protectia datelor cu caracter personal.

 

Informare
Notă de informare

Design by: www.diablodesign.eu