Spitalul Filişanilor 

Telefon: 0336.100.144 Fax: 0371.621.252 

 contact@spitalulfiliasi.ro

CONDIȚII DE INTERNARE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

 În conformitate cu:

 • OMS 828 din 2020 actualizat OMS 434 2021 privind triajul clinic epidemiologic,
 • ROI /ROF,
 • Regulamentul de acces în incinta spitalului și Protocolul de triaj epidemiologic.

vă aducem la cunoștință următoarele:

 

 1. În perioada pandemiei, internările vor fi limitate și se vor acorda cu prioritate servicii medicale în ambulatoriu de specialitate. Ulterior pacienții vor fi dispensarizați în asistență medicală primară (medicină de familie).
 2. Pacienții care nu reprezintă urgență medico-chirurgicală se vor programa pentru consult în ambulatoriu de specialitate.
 3. În momentul prezentării în incinta spitalului, pacienții vor fi supuși triajului epidemiologic, urmând a se deplasa către ambulatoriu de specialitate, CPU, investigații paraclinice, în funcție de necesități, și vor putea fi însoțiți de către un singur aparținători în cazul în care pacienții sunt nedeplasabili sau minori.
 4. Pacienții vor fi internați doar dacă patologia pe care o prezintă nu poate fi rezolvată în ambulatoriu.
 5. În perioada internării pacienții vor purta mască și vor fi distanțați la minim 2 metri în salon.
 6. În contextul pandemiei, accesul vizitatorilor în spital este interzis. Aparținătorii pacienților pot afla date despre evoluția stării de sănătate și despre data externării prin apelarea numărului de telefon al secției/compartimentului.

 Numerele de telefon se regăsesc pe site-ul spitalului la rubrica Telefoane.

 

 

 

CONDIȚII DE INTERNARE

(în afara urgențelor)
Prezentați-vă la internare cu documentele necesare

 

 

Condiții generale de internare:

 • Cardul de sănătate;
 • Bilet de internare de la medicul specialist/ Bilet trimitere de la medicul de familie;
 • Dovada calității de asigurat.

 

Angajați:

 • Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate;
 • Adeverință de la locul de muncă cu nr. de zile C.M./12 luni.

 

Pensionari:

 • Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).

 

Șomeri:

 • Adeverință de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj.

 

Persoane fără venit:

 • Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate, privind plata asigurării medicale sau - Adeverință de coasigurat.

 

Elevi sub 18 ani și studenți:

 • Xerocopie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverință de elev/student;
 • Buletinul sau cartea de identitate.

 

Condiții generale pentru acordarea consultațiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate;
 • Card de sănătate;
 • Documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate;
 • pentru copii: Certificatul de naștere;

 

Pentru eliberarea concediului medical:

 • adeverință în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 • formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).

Design by: www.diablodesign.eu